Хотел на колела

  • 6 пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните акумулатори
  • Най-високо ниво на устойчивост на вибрации
  • Изпълнява всички изисквания на държавните разпоредби за стандартите за по-високи емисии
  • Подходящ за монтиране в края на рамата (EURO 5/6)